Navigation:  Release Notes > Release 6.5 >

Upgrade Manual - Dutch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Installatie SSP 7.5

Dit document beschrijft de stappen die doorlopen moeten worden om de huidige versie van SSP7 te upgraden naar versie 6.5. In onderstaande lijst staat stap voor stap welke acties genomen moeten worden:

1.Maak een backup van de SSP database
2.Maak een backup van de Applicatie bestanden op de SSP Server. Deze handleiding gaat ervan uit dat dit de folder D:\SSP7 is.
3.Download de nieuwe code bestanden van de SMT-X website, zoals vermeld in de email.
4.Kopieer de gedownloade bestanden naar de folder D:\INSTALL (iedere ander folder naam is goed, maar deze handleiding gaat uit van D:\INSTALL)
5.In D:\INSTALL staan nu de volgende bestanden
a.DB Scripts. Deze bevat alle scripts voor de database
b.SSP75. De code bestanden van SSP75
c.SSPSchedule. Dit bevat de bestanden voor de scheduler applicatie
d.SmtxSd45Connector.zip. Deze bevat de nieuwste versie van de Tomcat HPSD connector. (dit is eigenlijk de war file maar gerenamed naar .zip om te kunnen downloaden via internet explorer.)
6.Stop de SSP7 website binnen IIS
7.Kopieer alle nieuwe applicatiebestanden naar de folder D:\SSP7. Overschrijf alle bestaande files
a.Het betreft hier de folders COMMON, FORMS, WORKFLOW en WEBSTORE
8.Plaats de oude CSS folder die gevonden kan worden in COMMON/Static folder terug in de nieuwe D:\SSP7\COMMON\Static folder.
a.Kopieer ook het logo van UZGent vanuit de COMMON/Static/Images folder terug naar de nieuwe folder.
b.Alle bestanden van de oude mogen de nieuwe overschrijven
c.Custom wijzigingen aan de CSS worden zo ook meegenomen.
9.Pas in alle applicatie folders de web.config file aan zodat de juiste database verbinding daarin staat geconfigureerd. Gebruik de web.config files uit de backup als voorbeeld, maar overschrijf niet de nieuwe files met de oude files.
a.Pas de DB naam aan
b.Pas de dboverwrite aan
c.Pas de oracle.dataaccess setting aan
10.Single Sign On moet gecontroleerd worden na installatie. Controleer het volgende:
a.In de folder COMMON\winLogin staat een bestand default.aspx.  Hiervoor moet zowel de Authentication als de Authorisation nagekeken worden:
b.In de Authentication dient Windows  authenticatie aan te staan
c.In de .NET authorization instellingen moet ingesteld worden dat anonymous users default.aspx mogen benaderen:
11.Installeer nieuwe versie van de Scheduler door de bestaande bestanden te overschrijven met de nieuwe bestanden.
a.De oude config file mag behouden blijven
12.De database moet geupgrade worden met behulp van het beschikbare script. Open SQL Studio en voer het script SSP75 Upgrade uit. Waarschuwing kunnen gegeven worden. Fouten mogen niet optreden.
13.Vertalingen moeten opnieuw ingelezen worden door het draaien van het script SSP75Labels.sql. Dit script zal errors geven op bestaande labels, deze mogen genegeerd worden, de nieuwe labels zullen geinsert worden.
14.Doe een IISReset op de SSP Server
15.Ga naar de server waar de Tomcat webservice op draait
16.De tomcat HPSD adapter moet bijgewerkt worden
a.Stop de Apache Tomcat service
b.Open de folder c:\program files\apache\tomcat\webapps\web-inf\classes\conf
c.Hernoem het bestand application.properties naar application.properties.org
d.Kopieer de inhoud van SmtxSd45Connector.zip naar de folder c:\program files\apache\tomcat\webapps, zodat de bestaande applicatie wordt overschreven.
e.Verwijder de gekopieerde application.properties en hernoem het bestand application. Properties.org naar application.properties
f.Start de Apache tomcat service
17.Vanaf dit moment zou de applicatie weer goed moeten werken.

Rollback scenario

In het geval besloten moet worden tot een rollback, dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

Plaats de database backup terug
Kopieer de inhoud van de backup folder (COMMON, WORKFLOW en FORMS) naar D:\SSP7
Plaats de backup bestanden van de Scheduler weer terug
Doe een IISReset